Institut pro Gestalt terapii

Institut pro gestalt terapii (IGT) je obecně prospěšná společnost, která pořádá dvouleté kurzy pro pomáhající profese, kurzy Gestalt přístupu v pracovním a osobním kontextu, skupiny osobního rozvoje, jarní a podzimní školy a další workshopy a semináře. Institut pro Gestalt terapii, o. p. s., je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Výroční zprávy

Připravujeme pro Vás nové vebové stránky. Již brzy!

Aktuální kurzy:

Gestalt přístup v pracovním a osobním kontextu

Kurz je určen pro vedoucí pracovních týmů, trenéry, HR, PR specialisty, manažery, kouče, zajímající se o svůj osobní a profesionální rozvoj. Program sestává z osmnácti celodenních setkání (9 za rok) v cca 12členné skupině. Účastníci se seznámí zážitkovou formou se základními prvky gestalt terapie a gestalt přístupu v pracovním (organizačním) a osobním kontextu.

Celý kurz je založen na sebe-zkušenostních zážitcích, experimentální práci ve skupině, uchopení základních konceptů gestalt terapie a gestalt přístupu v osobním a organizačním prostředí. V průběhu prvního a druhého roku bude gestalt přístup aplikován na práci s reálnými případovými studiemi účastníků, důraz bude kladen na využití dovedností a znalostí v praxi.

Organizace

Program sestává z osmnácti celodenních setkání (9 za rok)v cca 12členné skupině. Účastníci se seznámí zážitkovou formou se základními prvky gestalt terapie a gestalt přístupu v pracovním (organizačním) a osobním kontextu.

Základní cíle 1.roku programu

 • osobní zážitek účasti ve skupině, naučit se podporovat sebe a ostatní
 • naučit se sledovat a popisovat skupinový proces
 • poznání a rozvíjení vlastních kvalit a potenciálu, lidských hodnot
 • poznat a prožitkově uchopit základní teoretické aspekty gestalt přístupu
 • naučit se používat gestalt přístup jako integrující přístup, který umožňuje sledovat reálné procesy v pracovním prostředí a intervenovat na různých úrovních systému (osobní, vztahové, týmové a organizační)

Základní cíle 2.roku programu

 • prohlubování integrace osobního zážitku účasti ve skupině a z něho vyplývající dovednost zacházení s pracovními týmy
 • aplikace znalostí skupinového procesu na vlastní pracovní prostředí
 • využití vlastních kvalit a potenciálu, lidských hodnot v pracovním a organizačním prostředí
 • prohlubovat své dovednosti založené na gestalt přístupu a rozvíjet teoretické aspekty gestalt přístupu
 • praktický nácvik gestalt přístupu jako integrujícího přístupu, který umožňuje sledovat reálné procesy v osobním a pracovním prostředí a intervenovat na různých úrovních systému

Forma: Celý kurz je založen na sebe-zkušenostních zážitcích, experimentální práci ve skupině, uchopení základních konceptů gestalt terapie a gestalt přístupu v osobním a organizačním prostředí. V průběhu prvního a druhého roku bude gestalt přístup aplikován na práci s reálnými případovými studiemi účastníků , důraz bude kladen na využití dovedností a znalostí v praxi.

Podmínkou přijetí je vyplnění přihlášky a účast na úvodním rozhovoru s lektorem.

Přihlášku zašleme na požádání.

Cena: celkem za 9 dnů – 22 000 Kč

Termíny: začátek podzim 2014

Placení u RB: č.ú. 717722/5500

Kurs povedou:

Ester |Neumanová (50), psychoterapeutka a poradkyně s dvanáctiletou praxí, od roku 1998 lektorka psychoterapeutického výcviku a dvouletých kurzů osobního a profesionálního rozvoje v gestalt přístupu, jako kouč se zaměřuje na osobní rozvoj.

Ladislav Dvořák (59), člen EAGT, psychoterapeut, konzultant a kouč s desetiletou praxí, dlouhodobý lektor psychoterapeutického výcviku a skupin osobního rozvoje, jako trenér a kouč zaměřený na osobní a profesionální rozvoj.

Obsah 1. roku programu:

1.setkání:
 • utváření skupiny, hledání místa ve skupině, bezpečí-výzva,
 • uvědomění potřeb a jejich vyjádření,kontrakt pro 1.rok
 • dovednosti: teď a tady s vlastním uvědoměním ,zpětná vazba
 • teorie: princip teď a tady (přítomnost, minulost, budoucnost)
 • uvědomění a jednání

2.setkání
 • teorie pole, pole a jeho vlastnosti, celostní teorie
 • diagnóza pole, já jako aktivní činitel v aktuální situaci,
 • figura a pozadí
 • implicitní x explicitní
 • kreativní řešení a rigidní reakce

3.setkání
 • kontext a práce s kontextem
 • osobní (rodinný), pracovní
 • explicitní a implicitní témata :hodnoty, limity, tradice, tabu
 • tvůrčí přístup k osobnímu a pracovnímu kontextu

4.setkání
 • kontakt a kontaktní hranice, uvědomění sebe v kontaktu s druhými
 • kontaktní cyklus a jeho fáze
 • kontaktní styly

5. setkání
 • tělo, mysl, emoce ,sexualita

  • 6. setkání
   • polarity ,multilarity
   • zřejmé a skryté, implicitní a explicitní
   • podosobnosti

   7. setkání
   • sebepojetí
   • vlastní image, vědomé a nevědomé kvality
   • jak se vidím já, jak mne vidí druzí

   8.setkání
  • proces změny
  • faktory podporující změnu
  • odpor ke změně a práce s odporem

  9. závěrečné hodnocení
  • prezentace před skupinou

  Další informace o programu a přihlášky na ester.neuman@centrum.cz

  Absolventům kurzu Gestalt v osobním a pracovním kontextu a absolventům výcviku v koučování Gestalt Essence nabízíme roční výcvik:

  Hledání dobrého tvaru - Gestalt přístup pro práci v organizacích, s týmy a skupinami

  Cílem výcviku je naučit se aktivně a účinně používat Gestalt přístup jako konzultant a facilitátor při práci v organizacích, s týmy a skupinami.

  Metoda: teorie Gestalt přístupu, práce teď a tady, fenomenologie, teorie pole, práce s metapozicí, využití teorie kontaktního cyklu a práce s energií, kontaktní styly

  V průběhu výcviku budeme pracovat s konkrétními případy z praxe účastníků.

  Rozsah: 5 x 2 dny (celkem 10 dní)

  Termíny: 16. - 17. 10. 2014, 13.-14. 11., 15.- 16. 1. 2015, 26.-27. 3., 14.-15. 5.

  Cena: 32 000 Kč, (účet 717722/550)

  Skupina o velikosti cca 12 účastníků je výběrová; účastníci se zavazují aktivně sdílet zkušenosti a přinášet příklady z praxe.

  • 1. setkání Gestalt přístup jako aktivní nástroj Gestalt konzultanta
  • 2. setkání: Metodika Gestalt přístupu při práci v organizacích
  • 3. setkání: Metapozice a intervence, role konzultanta
  • 4. setkání: Konflikty a práce s nimi
  • 5. setkání: Prezentace vlastního případu, dokončování tvaru

  Přihlášky: posílejte na ester.neuman@centrum.cz do 15.9.2014

  Další informace na 603516325(Ester) nebo 777181483( Láďa)

  Na setkání s Vámi se těší:

  Ester Neumanová a Ladislav Dvořák

  Další informace o programu a přihlášky na ester.neuman@centrum.cz