Akreditovaný Výcvik v koučování

Gestalt Essence

více na https://www.gestalt-essence.cz/gestalt-essence/

Roční výcvikový program zahrnuje zvládnutí Gestalt přístupu při koučování. Práce pomocí Gestalt přístupu je založena na kontaktu já-ty, v němž se klienti učí vnímat sami sebe, svou aktuální situaci, výzvy a rozvíjet svůj potenciál. Koučink je ideální nástroj, který umožní naplno využít kvality Gestalt přístupu, protože:

  • podporuje zaměření na přítomný okamžik
  • pomáhá identifikovat důležitá témata a s nimi spojené prožívání
  • vede k integraci získaných zkušeností, oceňuje tvořivé chování a dialog
  • pomáhá najít tvořivý přístup k sobě
  • vnímá odpor jako potenciální zdroj energie
  • přináší hlubší uvědomění, radost, živost a energii

Od prvního setkání se účastníci budou aktivně učit v malých skupinách navzájem koučovat a postupně se budou učit základní dovednosti Gestalt přístupu. V říjnu 2016 bude otevřena v pořadí již 11 výcviková skupina.

Místo ve výcvikové skupině si můžete rezervovat již nyní.


Akreditace

Gestalt Essence splňuje akreditační požadavky výcvikových programů v koučování asociace ČAKO. Akreditace byla udělena výcvikovému programu v květnu 2013.

Účastníci se naučí

• koučovat pomocí Gestalt přístupu

• prohloubit své uvědomění jako svou základní dovednost

• umět efektivně použít základní modely Gestalt přístupu

• podporovat tvořivý přístup u koučovaných

• uplatňovat při práci etické požadavky

• znát své zdroje a limity

Ve výcviku Gestalt Essence se budete učit základnímu řemeslu koučinku - jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu - jakým způsobem při koučinku používat sám sebe, svou osobnost, své kvality a svou tvořivost. Jakým způsobem posilovat svoje uvědomění - i uvědomění koučovaného. Jak vidět osobnost koučovaného a jak při setkání s ním co nejlépe pracovat s tématy, která se vynořují, a s energií, která je s nimi spojena. Naučíte se reflektovat svou práci z metapozice a sdílet bezpečně své uvědomění s koučovanými.

Druhým podstatným prvkem výcviku je "dobrodružství" sebepoznání. Ve výcviku můžete intenzívně pracovat na svém osobním rozvoji. Předpokladem pro to je, že budete sami ochotni se otevřít a dovolíte svým kolegům, aby se na vás pod bezpečným dohledem řemeslu i umění koučinku učili. Práce kouče je smysluplná a naplňující - a i učení se jí si lze užít.

Termíny výcviku najdete na www.gestalt-essence.cz