Kurz Gestalt koučink pro páry

Institut pro Gestalt koučink pořádá pro absolventy výcviku v koučinku Gestalt Essence a Gestalt Creative kurz Gestalt koučink pro páry. Zúčastnit se mohou rovněž absolventi dalších výcviků v koučinku. 

Budeme společně objevovat, jak efektivně využívat Gestalt metodu při práci s dvojicemi a malými skupinami.

Výcvik bude založen na strukturované metodě, která nám napomůže se rychle zorientovat v dynamice vztahové komunikace a využít dovedností, které jste se naučili v předchozích výcvicích 

Nácvik párové práce bude založen na teorii, metodice, ale hlavně na praktických ukázkách a nacvičování práce kouč-koučovaná dvojice, bude se opět opírat o zážitkové učení.

Výcvik se bude konat v Praze a bude sestávat ze čtyř dvoudenních setkání a jednodenní supervize ve velké skupině.

Termíny: 12.a 13. března (pokud situace umožní), 7.a 8. května, 17. a 18.září, 5.a 6. listopadu, 4.a 5.února (v případě, že začneme v květnu), termín supervize bude domluven na posledním setkání skupiny.

Cílem výcviku bude naučit se dovednostem pro koučování dvojic. (partneři, kolegové)

Cena: 45.000Kč

Informace a přihlášky na: ester.neuman@centrum.cz, www.gestalt-essence.cz