Dvouletý kurz v osobním 

a pracovním kontextu

Kurz je určen pro vedoucí pracovních týmů, trenéry, HR, PR specialisty, manažery, kouče, zajímající se o svůj osobní a profesionální rozvoj. Účastníci se seznámí zážitkovou formou se základními prvky gestalt přístupu v pracovním (organizačním) a osobním kontextu.

Celý kurz je založen na sebe zkušenostních zážitcích a experimentální práci ve skupině. V průběhu prvního a druhého roku bude gestalt přístup aplikován na práci s reálnými případovými studiemi účastníků, důraz bude kladen na využití dovedností a znalostí v praxi.

Organizace

Program sestává z osmnácti celodenních setkání (9 za rok)v cca dvanáctičlenné skupině. Účastníci se seznámí zážitkovou formou se základními prvky Gestalt přístupu v pracovním (organizačním) a osobním kontextu.

Základní cíle 1.roku programu

 • osobní zážitek účasti ve skupině, naučit se podporovat sebe a ostatní
 • naučit se sledovat a popisovat skupinový proces
 • poznání a rozvíjení vlastních kvalit a potenciálu, lidských hodnot
 • poznat a prožitkově uchopit základní teoretické aspekty gestalt přístupu
 • naučit se používat gestalt přístup jako integrující přístup, který umožňuje sledovat reálné procesy v pracovním prostředí a intervenovat na různých úrovních systému (osobní, vztahové, týmové a organizační)

Základní cíle 2.roku programu

 • druhý rok programu je zahájen zážitkovým workshopem Cesta hrdiny
 • prohlubování integrace osobního zážitku účasti ve skupině a z něho vyplývající dovednost zacházení s pracovními týmy
 • aplikace znalostí skupinového procesu na vlastní pracovní prostředí
 • využití vlastních kvalit a potenciálu, lidských hodnot v pracovním a organizačním prostředí
 • prohloubení dovedností založených na Gestalt přístupu
 • praktický nácvik Gestalt přístupu jako integrujícího přístupu, který umožňuje sledovat reálné procesy v osobním a pracovním prostředí a intervenovat na různých úrovních systému

Forma

Celý kurz je založen na sebezkušenostních zážitcích a experimentální práci ve skupině. V průběhu prvního a druhého roku bude Gestalt přístup aplikován na práci s reálnými případovými studiemi účastníků, důraz bude kladen na využití dovedností a znalostí v praxi.

Podmínkou přijetí je vyplnění přihlášky a účast na úvodním rozhovoru s lektorem.

Přihlašování na ester.neuman@centrum.cz, 603516325

Kurs povedou

Ester Neumanová , psychoterapeutka a poradkyně s osmnáctiletou praxí, od roku 1998 lektorka psychoterapeutického výcviku a dvouletých kurzů osobního a profesionálního rozvoje v gestalt přístupu, jako koučka se zaměřuje na osobní rozvoj.

Ladislav Dvořák , člen EAGT, psychoterapeut, konzultant a kouč s osmnáctiletou praxí, dlouhodobý lektor psychoterapeutického výcviku a skupin osobního rozvoje, jako trenér a kouč zaměřený na osobní a profesionální rozvoj.